Rotula Ф 30 mm z dystansem 15 mm – M8 do rury 42,4 mm
Produkt dodany do koszyka: